Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Zapachowej Jakości Powietrza

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ważnym aspektem działalności zakładów produkcyjnych jest ich wpływ na środowisko. Głównym powodem skarg ludności na jakość środowiska są uciążliwe zapachy w otoczeniu źródeł zanieczyszczeń powietrza. Zagadnienia dotyczące tego problemu są od dawna przedmiotem badań prowadzonych przez Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza oraz studentów Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wcześniej Politechniki Szczecińskiej). Zespół pomiarowy, złożony z członków Koła, wykonuje pomiary w zakładach przemysłowych, fermach hodowlanych, oczyszczalniach ścieków i innych obiektach na terenie całej Polski. Zespół ten jako jedyny w kraju przeprowadza analizy olfaktometryczne w laboratorium mobilnym. Wszystkie czynności są wykonywane zgodnie z normą, co może potwierdzić m.in. udział zespołu pomiarowego w Interlaboratory Comparison Olfactometry w 2011 i 2012.

Słowa kluczowe: jakość powietrza, ochrona środowiska, odory, skuteczność dezodoryzacji, zapach, zapachowa jakość powietrza

Projekty

Strona 2 / 6

Zobacz również

Prezes
Aleksandra Antonowicz
Opiekun
mgr inż. Małgorzata Friedrich
Członkowie
20
Nazwa skrócona
KZJP
Koło Zapachowej Jakości Powietrza » uzupełnij dane